(Contra)indicaties

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) te Geneve heeft in 1979 een lijst op gesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling. Aangevuld met uit de praktijk gebleken goede resultaten, blijkt acupunctuur effectief te zijn bij de behandeling van o.a.:

luchtwegen

acute verkoudheden, griep
bijholte-ontsteking, keelpijnen
acute bronchitis, CARA
allergie
spijsverteringsstelsel

slokdarmkrampen
maagslijmvlies-ontsteking
ontstekingen aan de dunne en dikke darm
spastisch colon
verstopping/ diarree
bewegingsapparaat

Dupuytren in vroege fase
whiplash
tennis-elleboog
schouderpijnen
rugpijnen: bijvoorbeeld na HNP-operatie
slappe / spastische verlammingen: bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming
Guillain-Barré
Sudeckse dystrofie
doorbloeding

claudicatio intermittens
varicesklachten
hormonaal

suikerziekte
menstruatiestoornissen, premenstruele pijnen.
urinewegen en geslachtsorganen

bedplassen
blaasontsteking
prostaathypertrofie/ prostatitis
bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen
overige

uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk;
slaapstoornissen
psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen
hoofdpijn, migraine
syndroom van Menière
aangezichtspijnen, facialis parese
Opgemerkt dient te worden dat bij bepaalde aandoeningen waarbij (reeds) anatomische veranderingen zijn opgetreden zoals deformaties bij rheumatoide arthritis de acupunctuur niet kan genezen, wel kan het functionele verbetering en pijnverlichting teweeg brengen. Bij aanwezigheid van ernstiger pijnen kan acupunctuur het gebruik van medicamenteuze pijnstillers reduceren tot hoeveelheden die op zich geen bijwerkingen veroorzaken. Vermindering van medicijngebruik dient te allen tijde plaats te vinden onder medisch toezicht.

Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van suikerziekte aangezien een snelle en flinke daling van de bloedsuikerspiegel kan optreden tijdens of na de behandeling.
Bij whiplash kan na behandeling een sterke vegetatieve reactie volgen, derhalve is een “zachtzinnig” begin geboden.

CONTRA INDICATIES

Eigenlijk bestaat er slechts één contra-indicatie voor acupunctuur namelijk zwangerschap; het gebruik van een aantal punten is streng verboden tijdens deze periode, aangezien dit abortus te weeg kan brengen.

Verder zijn er relatieve contra-indicaties zoals het plaatsen van naalden in de aangedane gebieden bij de Sudeckse dystrofie; na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger; en bij angst voor de behandeling; Langdurig cortisonengebruik zoals prednison bij astma patiënten kan acupunctuur ineffectief maken omdat het reactiepatroon van de patient wordt geblokkeerd.

× Hoe kan ik je helpen?