Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Chinese geneeskunde, ook wel TCM(Traditional Chinese Medicine) genoemd. Het uitgangspunt in de Chinese geneeskunde is dat de mens een energiesysteem is, dat maximaal werkt als de energie in een constante rustige stroom in beweging is. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichamelijke, psychische en spirituele energie.

…doet zwakke plekken energiesysteem verdwijnen
Tijdens het leven wordt deze energiestroom voortdurend verstoord en hersteld zich weer. Is de verstoring langdurig of te hevig dan hersteld deze zich onvoldoende en krijgen wij klachten. U kunt dit vergelijken met het water in een rivier: als er te weinig water stroomt wordt de bodem zichtbaar, als er teveel stroomt gaat het kolken en dit ervaren wij als klachten. Acupunctuur zorgt ervoor dat de energiestroom rustiger gaat bewegen en hierdoor verbeteren of verdwijnen de klachten.

…aandacht voor gehele persoon
Bij de behandeling wordt er van de hele persoon uitgegaan, de klachten zijn hier een onderdeel van. Dat houdt in dat er niet alleen over uw klachten wordt gesproken, maar ook aandacht is voor u als persoon: hoe u leeft, werkt enz…

Moxa

× Hoe kan ik je helpen?